Pronetis s.r.o. Adresa: Sídlo spol.: Za Humnami 732/45 Slovenská republika Nitra 949 01servis@pronetis.eu

Kontakt

Pronetis s.r.o.
Adresa:
Sídlo spol.: Za Humnami 732/45
Slovenská republika
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 202 89 39
Mobil: 0907 / 98 98 22

Informácia: IČO: 44049986 DIČ: 2022556910 IČ DPH: SK2022556910 Registrácia: Obchodný register OS Nitra, Oddiel:Sro,Vložka č.21863/N

účet: 2626200062/1100 TATRABANKA a.s.