Piatok, 22 oktber 2021
Moje Menu
O firme
Sluby
Fiklne tlaiarne
Novinky
Kontakt
Online Obchod

Zabudli ste heslo?
Nemte et? Vytvorte si ho!
V Systm:

Vaa IP: 3.214.224.207
V ISP: amazonaws.com
Advertisement

O firme arrow Sluby arrow Garantovan servis
Garantovan servis

Sústrete sa na svoju prácu

Uvedomujeme si, e nestaí len doda techniku, nainštalova ju i pripoji do siete. O úspešnosti celej investície rozhoduje kvalitné servisné zabezpeenie a následné popredajné sluby. Našim krédom v oblasti servisu je: Image

  • Rýchlo a bez pochybností

Väšinu servisných zásahov riešime ešte v ten den, havarijné prípady od  do 6 hodín po nahlásení.

Garantovaná servisná zmluva

Pri garantovanom servise je sluba zákazníkovi poskytovaná na nadštandardnej úrovni - súasou sluby je garantovaná asová flexibilita a "servis on site". Ponúkame rôzne formy zmluvného servisného zabezpeenia s definovaným rozsahom sluieb:

 

  • BASIC -  základné servisné zabezpeenie, garantovaná doba odozvy, servisný zásah  je poskytovaný "On Demand" - na vyiadanie

  • SYSTEM - servisné zabezpeenie s pravidelnými návštevami u zákazníka s definovanými innosami

  • FULL SERVIS - v tomto prípade zákazník platí pevnú sadzbu za kadý server, stanicu, tlaiare i alšie zariadenie, alebo poda vopred dohodnutého potu hodín. My poskytujeme servis poda potrieb klienta, kedykovek je to nutné. Pre zákazníka je výhodou, e pozná pevné mesané náklady na servis, má istotu okamitého zásahu a stálej podpory. Táto verzia zmluvy je zvláš výhodná pre firmy, ktoré nemajú svojho správcu informaného systému

 
alia >
Anketa
Nakupovali ste u cez internet ?
 
Online
Advertisement
Advertisement
AdvertisementAdvertisementAdvertisement