Piatok, 22 oktber 2021
Moje Menu
O firme
Sluby
Fiklne tlaiarne
Novinky
Kontakt
Online Obchod

Zabudli ste heslo?
Nemte et? Vytvorte si ho!
V Systm:

Vaa IP: 3.214.224.207
V ISP: amazonaws.com
Advertisement

O firme
O firme

Firma Pronetis, s.r.o. je:

 •  dodávateom  komplexných sluieb a zákazníckych riešení v oblasti informaných technológií vrátane špikového programového i technologického vybavenia a súvisiacich sluieb

 •  dynamická, progresívna, spoahlivá IT firma

Vo firemnej filozofii sú obsiahnuté tri zásady:

 •  partnerský prístup

 •  dlhodobos spolupráce

 •  poskytovanie vysoko odborných a kvalitných sluieb

 Prvoradým cieom spolonosti je spokojnos zákazníkov. Prispieva k nej aj komplexnos ponuky sluieb, ktorá umouje pokry potreby z jedného miesta, dodávatesky zaisti celú oblas informaných systémov a centrálne zabezpei servis.

Súasnú ponuku sluieb je moné rozdeli do nasledujúcich oblastí:

 •  komplexné riešenie informaných technológií vo Vašej firme

 •  systémové integrácie

 •  sieové riešenia

 •  správa a údrba sieových operaných systémov LINUX, NOVELL, WINDOWS NT

 •  dodávka, servis pracovných staníc a serverov

 •  predaj a servis poítaových zostáv a komponentov PC

 Budúcnos firmy je  spojená s poskytovaním profesionálne i technicky špikových sluieb pre projekty v oblasti informaných technológií.

 

 
Anketa
Nakupovali ste u cez internet ?
 
Online
Advertisement
Advertisement
Advertisement